Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest HEKSAGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice  zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000326312, NIP: 9542668696, REGON: 241134099 (dalej jako „Administrator”).

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji: Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
 • drogą korespondencji e-mail − na adres e-mail: sklep@heksagongroup.pl
 • telefonicznie – pod numerem +48 516 433 570

Twoje dane osobowe, jako osoby korzystającej (dalej jako „Użytkownik”) ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://sklepheksagon.pl/ (dalej jako „Platforma internetowa” lub „Sklep”) są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), a także zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

 

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Administrator zobowiązuje się podjąć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a także gromadzić dane z należytą starannością i odpowiednio chronić je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla korzystania przez Ciebie ze Sklepu.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania ze Sklepu, w tym w celu umożliwienia Ci dokonania Rejestracji i założenia Konta, wysłania zapytania do Administratora poprzez formularz kontaktowy oraz umożliwienia Ci subskrypcji usługi Newsletter.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczą:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na:

 • zawieraniu z Użytkownikiem Platformy internetowej oraz wykonaniu umów sprzedaży towarów zamówionych przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy internetowej, w tym zwrotu i wymiany towarów oraz rozpatrywania reklamacji – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • założeniu i obsłudze Konta Użytkownika na Platformie internetowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:

 • prowadzenie działań marketingowych, w tym świadczenia usługi Newsletter;
 • komunikację z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Platformy internetowej, w tym formularza zamówień, formularza kontaktowego oraz formularza rejestracyjnego.
 • archiwizację, statystykę oraz ewentualne dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy świadczonej drogą elektroniczną.

 

Czas przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane tj.:

 • do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem Platformy internetowej, w tym wynikających z zawartych za jej pośrednictwem umów;
 • do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą mailową (Newsletter) albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących zawartych umowy.

 

Kategorie odbiorców

Twoje dane mogą być przekazane do różnego rodzaju podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków oraz prowadzenia swojej działalności. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym dostawca systemu mailingowego – ActiveCampaign, dostawca systemu rezerwacyjnego – Reservio https://www.reservio.com/privacy-policy, dostawca narzędzia do komunikacji na odległość – ZOOM Video Communications, Inc.), firmy transportowe i pocztowe, operatorzy płatności internetowych.

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) do państw trzecich, w szczególności w związku z korzystaniem z usług dostawcy systemu mailingowego ActiveCampaign, który przechowuje swoje serwery na terenie USA (państwo trzecie). Dostawcą systemu mailingowego jest ActiveCampaign jest ActiveCampaign, LLC. 1 North Dearborn Street, 5th floor Chicago, IL 60602, USA. Dostawca systemu mailingowego ActiveCampaign gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowane mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w tym korzystanie ze standardowych klauzul umownych:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Administrator przekazuje Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail) do państw trzecich również w związku z korzystaniem z usług Zoom Video Communications, Inc., który przechowuje swoje serwery na terenie USA (państwo trzecie). Zoom Video Communications, Inc. gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych: https://explore.zoom.us/en/privacy/

Ponadto Twoje dane mogą być przekazane innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Wszystkie podmioty, z usług których korzysta na co dzień Administrator przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych gwarantując przy tym odpowiednio wysoki poziom ochrony danych osobowych

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji/profilowanie

Administrator będzie podejmować wobec Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz należytego świadczenia Ci usług w ramach Platformy internetowej. Efektem korzystania z profilowania na Platformie internetowej może być np. przesłanie Ci propozycji skorzystania z usługi Administratora lub nabycia towaru, który może odpowiadać Twoim zainteresowaniom lub potrzebom. Pomimo profilowania to Ty jako podmiot danych podejmujesz swobodnie decyzję, czy chcesz skorzystać z zaproponowanej usługi lub nabyć zaproponowany towar. Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Administrator może przetwarzać dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies, jeżeli informacje zawarte w tych plikach umożliwiają identyfikację osoby. Informacje to pozwalają na prezentowanie treści uwzględniających zachowanie użytkownika Platformy internetowej. Wykorzystanie tych informacji ma miejsce jednak tylko gdy użytkownik Portalu internetowego zgodził się na stosowanie plików cookie. Więcej informacji na temat ustawienia plików cookies znajdziesz w dalszej w części tj. POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

 

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

 

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w Polityce Prywatności.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Platformą internetową) podczas przeglądania Platformy internetowej i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z Platformą internetową z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Platformie internetowej.

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Platformie internetowej plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Platformie internetowej, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Platformy internetowej.

Korzystanie z Platformy internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Platforma internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Platformy internetowej i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Platformą internetową, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Na Platformie internetowej wykorzystywane są następującego rodzaju pliki cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane przez Platformę internetową;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook.

 

Na Platformie internetowej używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Nazwa plików cookies Czas przechowywania plików cookies Cel wykorzystania plików cookies Rodzaj pliku cookies Dostawca
_ga 2 lata zliczanie i śledzenie wyświetleń stron Analityczne Google Analytics
_gid 1 dzień zliczanie i śledzenie wyświetleń stron Analityczne Google Analytics
_gat_UA-* sesja śledzenie zachowań użytkowników i mierzenie wydajności witryny Funkcjonalne Google Analytics
_gcl_au stałe marketing i reklama, zapis i śledzenie konwersji Reklamowe Google Adsense
google_adsense_settings stałe marketing i reklama, aktywacja dostarczania reklam i retargetowania Reklamowe Google Adsense
_fbp 3 miesiące marketing/śledzenie, śledzenie i zapis wizyt pomiędzy stronami Reklamowe Facebook
__fb_chat_plugin stałe marketing/śledzenie, do przechowywania i śledzenia interakcji Reklamowe Facebook
_js_datr 2 lata marketing/śledzenie, przechowywanie preferencji użytkownika Reklamowe Facebook
_fbc 2 lata marketing/śledzenie, zapis ostatniej wizyty Reklamowe Facebook
fbm* 1 rok marketing/śledzenie, zapis danych konta Reklamowe Facebook
xs 3 miesiące marketing/śledzenie, zachowywanie unikalnego ID sesji Reklamowe Facebook
wd 1 tydzień funkcjonalny, określanie rozdzielczości ekranu Funkcjonalne Facebook
fr 3 miesiące marketing/śledzenie, aktywacja dostarczania reklam i retargetowania Reklamowe Facebook
act 90 dni funkcjonalny, przechowywanie zalogowanych użytkowników Funkcjonalne Facebook
datr 2 lata marketing/śledzenie, zapobieganie oszustwom Reklamowe Facebook
c_user 30 dni marketing/śledzenie, zachowanie unikalnego ID użytkownika Reklamowe Facebook
csm 90 dni funkcjonalny, zapobieganie oszustwom Funkcjonalne Facebook
sb 2 lata marketing/śledzenie, zapis informacji o przeglądarce Reklamowe Facebook
actppresence sesja funkcjonalny, zapis i śledzenie czy karta w przeglądarce jest aktywna Funkcjonalne Facebook
*_fbm_ 1 rok marketing/śledzenie, zapis danych konta Reklamowe Facebook
exp* co najmniej sesja dostarczanie funkcji między stronami Funkcjonalne PHP
wordpress_test_cookie sesja sprawdzanie czy można umieszczać cookies Funkcjonalne WordPress
wordpress_logged_in_* stałe przechowywanie zalogowanych użytkowników Funkcjonalne WordPress
wc_cart_hash_* sesja zachowywanie zawartości koszyka Funkcjonalne WooCommerce
wc_fragments_* stałe przechowuje dane logowania odwiedzających, dzięki czemu nie muszą się logować, gdy przeglądarka jest zamknięta Funkcjonalne WooCommerce
gtm4wp_orderid_tracked 3 miesiące marketing/śledzenie, przechowuje ID zamówienia śledzonej już transakcji, aby zapobiec wielokrotnemu śledzeniu tego samego zamówienia nawet na urządzeniach mobilnych. Analityczne Google Tag Manager for WordPress
_grecaptcha sesja dostarczanie ochrony przed spamem Funkcjonalne Google reCAPTCHA
rc::c sesja marketing/śledzenie, odczytywanie i filtrowanie żądań od botów Reklamowe Google reCAPTCHA
rc::b sesja marketing/śledzenie, odczytywanie i filtrowanie żądań od botów Reklamowe Google reCAPTCHA
rc::a stałe marketing/śledzenie, odczytywanie i filtrowanie żądań od botów Reklamowe Google reCAPTCHA
prism_* 2 lata automatyzacja marketingowa, śledzi i przechowuje dane o interakcji Reklamowe ActiveCampaign
ac_enable_tracking co najmniej sesja zapis preferencji plików cookies Funkcjonalne ActiveCampaign

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest zarządzanie Platformą internetową oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Platformy internetowej. Administator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania ze Platformy internetowej, przeciętną długość trwania wizyty na Platformie internetowej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Platformy internetowej. Z uwagi na cel ich wykorzystania pliki cookies działające w ramach Platformy internetowej można podzielić na następujące rodzaje:

 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z Platformy internetowej, jak również z poszczególnych usług
 • analityczne – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy internetowej w celu doskonalenia jej funkcjonalności oraz udostępniania jej użytkownikom spersonalizowanych treści.
 • funkcjonalne – umożliwiające działanie funkcji zwiększających komfort Użytkownika poprzez m.in. „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika Platformy internetowej ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
 • reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam, ofert i/lub usług związanymi z aktualną ofertą administratora Platformy internetowej, które mogą być spersonalizowane przy uwzględnieniu zachowań użytkownika platformy .

Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel funkcjonującego w ramach Facebook Custom Audience dostarczonego przez Facebook  w celu tworzenia statystyk, analiz oraz w celu prowadzenia działań marketingowych. W ramach tego narzędzia Administrator ma dostęp jedynie do Twoich danych anonimowych (plików cookies). Możesz samodzielnie wyłączyć wykorzystywanie plików cookies przez Facebok Custom Audiences w ustawieniach plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych przez serwis Facebook znajdziesz na stronie https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/.